CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN E-HOUSE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN E-HOUSE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN E-HOUSE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN E-HOUSE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN E-HOUSE VIỆT NAM
banner

VỀ E-HOUSE

E-House Vietnam là công ty con tại nước ngoài đầu tiên của E-House. Giữ vững tôn chỉ “ Người phục vụ ưu tú trong ngành bất động sản”, E-House Việt Nam cung cấp các dịch vụ toàn diện như tư vấn thị trường, cố vấn chiến lược và đại lý kinh doanh cho các nhà phát triển bất động sản đến từ Trung Quốc và các nước khác đầu tư vào thị trường Việt Nam. Giương cao ngọn cờ “phục vụ chuyên nghiệp”, E-House Việt Nam không ngừng sáng tạo, đổi mới, tự hoàn thiện để trở thành công ty cung ứng dịch vụ bất động sản đáng tin cậy nhất tại Việt Nam.