Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng


Để phục vụ tốt hơn thị trường, Ehouse Vietnam tuyển dụng những tài năng sau, nếu bạn muốn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt qua hồ sơ của bạn tới: info@ehousevietnam.com. Chúng tôi sẽ trả lời sớm.

 

Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Hạn chót Hoạt động
Real Estate Senior Sales 10 Hà nội 08/08/2019 Xem chi tiết
SALES INTERSHIP 10 Hồ Chí Minh 31/01/2019 Xem chi tiết
REAL ESTATE SALES MANAGER 1 Hà nội 8/08/2019 Xem chi tiết
Market research 2 Hồ Chí Minh 31/01/2019 Xem chi tiết